( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.48914203108ContentHelperRoute->getArticleRoute( )../view.html.php:78
110.48914203620ContentHelperRoute->_findItem( )../route.php:49

( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.48914203108ContentHelperRoute->getArticleRoute( )../view.html.php:78
110.48914203620ContentHelperRoute->_findItem( )../route.php:49

( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.48914203108ContentHelperRoute->getArticleRoute( )../view.html.php:78
110.48914203620ContentHelperRoute->_findItem( )../route.php:49
Pozwolenie na broń PDF Drukuj
( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.58254356012JView->display( )../view.html.php:194
110.58254356156JView->loadTemplate( )../view.php:192
120.58394410100include( '/home/szable_www/www/components/com_content/views/article/tmpl/default.php' )../view.php:564
130.60874479140JHTML->_( )../default.php:36
140.60874480084call_user_func_array:{/home/szable_www/www/libraries/joomla/html/html.php:87} ( )../html.php:87
150.60874480476JHTMLIcon::email( )../html.php:87
160.60884480612ContentHelperRoute::getArticleRoute( )../icon.php:71
170.60884481068ContentHelperRoute::_findItem( )../route.php:49

( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.58254356012JView->display( )../view.html.php:194
110.58254356156JView->loadTemplate( )../view.php:192
120.58394410100include( '/home/szable_www/www/components/com_content/views/article/tmpl/default.php' )../view.php:564
130.60874479140JHTML->_( )../default.php:36
140.60874480084call_user_func_array:{/home/szable_www/www/libraries/joomla/html/html.php:87} ( )../html.php:87
150.60874480476JHTMLIcon::email( )../html.php:87
160.60884480612ContentHelperRoute::getArticleRoute( )../icon.php:71
170.60884481068ContentHelperRoute::_findItem( )../route.php:49

( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/szable_www/www/components/com_content/helpers/route.php on line 106
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005125988{main}( )../index.php:0
20.09452541120JSite->dispatch( )../index.php:59
30.10112660568JComponentHelper->renderComponent( )../application.php:124
40.13912703536require_once( '/home/szable_www/www/components/com_content/content.php' )../helper.php:162
50.17432877000JController->execute( )../content.php:35
60.17432877188ContentController->display( )../controller.php:236
70.18712989180JController->display( )../controller.php:50
80.22043218144JCacheView->get( )../controller.php:308
90.22073236864ContentViewArticle->display( )../view.php:98
100.58254356012JView->display( )../view.html.php:194
110.58254356156JView->loadTemplate( )../view.php:192
120.58394410100include( '/home/szable_www/www/components/com_content/views/article/tmpl/default.php' )../view.php:564
130.60874479140JHTML->_( )../default.php:36
140.60874480084call_user_func_array:{/home/szable_www/www/libraries/joomla/html/html.php:87} ( )../html.php:87
150.60874480476JHTMLIcon::email( )../html.php:87
160.60884480612ContentHelperRoute::getArticleRoute( )../icon.php:71
170.60884481068ContentHelperRoute::_findItem( )../route.php:49
Email

Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku:

 • posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub repliki tej broni;

 • gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;

 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

 • posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm;

 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

 • posiadania broni pneumatycznej.


Pozwolenie jest wymagane w przypadku:

 • broni palnej i amunicji do tej broni (wydaje komendant wojewódzki policji, właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej);

 • miotaczy gazu obezwładniającego (wydaje je komendant powiatowy policji, właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej);

 • broni białej w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczako, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z tego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału imitujących kij bejsbolowy (wydaje je komendant powiatowy policji, właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej);

 • kusz (wydaje je komendant powiatowy policji, właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej);

 • elektrycznych paralizatorów o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA (wydaje je komendant powiatowy policji, właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej).

 

Zgodnie z zapisem ustawy o broni i amunicji osobom fizycznym nie może zostać wydane pozwolenie na broń i amunicję szczególnie niebezpieczną według listy zatwierdzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2000 r. (ze zm.).


Bronią szczególnie niebezpieczną jest:

 • automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych i przeróbek;

 • bron palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej skryte używanie, a także broń palna imitująca inne przedmioty;

 • broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku;

 • broń palna wyposażona w laserowe lub  noktowizorowe urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania;

 • broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.


Amunicją szczególnie niebezpieczną jest:

 • amunicja z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pociski do tej amunicji;

 • amunicja z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;

 • amunicja z  pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

 • amunicja pistoletowa i rewolwerowa z pociskami półpłaszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie przystosowanym do rozrywania po osiągnięciu przeszkody;

 • amunicja wykonana niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji,z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadając pozwolenie na bron myśliwską lub sportową.

 

Przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, oraz przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, konwojującym wartości pieniężne, inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, a także organizatorom kursów pracowników ochrony fizycznej można pozwolenie wydać jedynie na pistolety maszynowe.

WYDANIE POZWOLENIA


Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony, możliwe jest jednak cofnięcia pozwolenia (z powodów wymienionych niżej).


Pozwolenie wydane na broń palną bojową, stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.


Pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach:

 • ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia,

 • łowieckich,

 • sportowych,

 • kolekcjonerskich,

 • pamiątkowych,

 • szkoleniowych.

 

Pozwolenie na broń palną używaną do celów ochrony osobistej może być wydane na:

 • broń palną bojową,

 • broń palną gazową,

 • broń palną alarmową

w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm (0,38").

 

Pozwolenie na broń palną używaną do ochrony innych osób może być wydane na:

 • broń palną bojową,

 • broń palną gazową,

 • broń palną alarmową

w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm (0,38").

Pozwolenie na broń palną używaną do celów ochrony mienia może być wydane na:

 • broń palną bojową, gazową, alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6,35 mm do 9,65 mm (0,38"),

 • pistolety sygnałowe o kalibrze 26 mm,

 • pistolety maszynowe o kalibrach od 6,35 do 9,65 mm,

 • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12,

z tym że pistolety maszynowe i strzelby , o jakich mowa wyżej, mogą być stosowane wyłącznie do ochrony konwojowanych wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, wykonywanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia.

Pozwolenie na broń palną używaną w celach łowieckich może być wydane na broń palną z wyłączeniem:

 • broni automatycznej,

 • pistoletów i rewolwerów,

 • broni wojskowej, która stanowiła lub stanowi uzbrojenie wojska, policji i innych formacji uzbrojonych,

 • broni bocznego zapłonu,

 • broni o lufach gwintowanych przeznaczonej do strzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy,

 • broni z lufą wkładkową zmieniającą kaliber tej broni z wyjątkiem przypadków, gdy lufa wkładkowa stanowi dodatkowe fabryczne wyposażenie danego egzemplarza broni.


Pozwolenie na broń palną używaną w celach sportowych może być wydane na:

 • małokalibrową broń palną bocznego zapłonu:

  • pistolet sportowy i pistolet standardowy, to jest pistolety i rewolwery o kalibrze 5,6 mm (0,22") przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle", o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nieprzekraczającym 1400 g, długości lufy nieprzekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1000 g, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 x 150 x 50 mm,

  • pistolet szybkostrzelny, to jest pistolety o kalibrze 5,6 mm (0,22") przeznaczone do strzelania amunicją „short", o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nieprzekraczającym 1260 g, dowolnym oporze języka spustowego, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 x 150 x 50 mm,

  • pistolet dowolny, to jest pistolet jednostrzałowy o kalibrze 5,6 mm (0,22"), o dowolnych wymiarach i ciężarze oraz o dowolnym oporze języka spustowego,

  • karabinek sportowy, to jest karabiny jednostrzałowe o kalibrze 5,6 mm (0,22") przeznaczone do strzelania amunicją „long rifle", o ciężarze nieprzekraczającym 8000 g oraz dowolnym oporze języka spustowego,

 • broń palną centralnego zapłonu:

  • pistolet centralnego zapłonu, to jest pistolety i rewolwery o kalibrze od 7,62 do 11,43 mm (0,45"), o ciężarze wraz z rozładowanym magazynkiem nieprzekraczającym 1400 g, oporze języka spustowego nie mniejszym niż 1360 g, długości lufy nieprzekraczającej 153 mm oraz odległości między muszką a szczerbinką nie większej niż 220 mm, mieszczące się w pudełku o wewnętrznych wymiarach 300 x 150 x 50 mm,

  • karabin sportowy centralnego zapłonu, to jest karabiny sportowe o kalibrze nieprzekraczającym 11,43 mm (0,45"), dowolnym oporze języka spustowego, ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 8000 g,

 • gładkolufową broń śrutową, to jest strzelby o kalibrze wagomiarowym nie większym niż 12, z komorą nabojową o długości do 76 mm,

 • w pełni funkcjonalne kopie zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony:

  • pistolety i rewolwery o kalibrze do 0,58" o dowolnym oporze języka spustowego,

  • karabiny o kalibrze do 0,58" o dowolnym oporze języka spustowego.

 

Pozwolenie na broń palną w celach kolekcjonerskich może być wydane na:

 • kusze,
 • broń pneumatyczną w postaci pistoletów i karabinów,
 • broń palną w postaci pistoletów, rewolwerów i karabinów, z wyłączeniem broni opracowanej konstrukcyjnie po roku 1945 oraz broni automatycznej i karabinków strzelców wyborowych,

 • w pełni funkcjonalne kopie zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo, wytworzone po roku 1850,

 • broń myśliwską, z wyłączeniem sztucerów opracowanych konstrukcyjnie po roku 1945.


Pozwolenie na broń palną w celach pamiątkowych może być wydane na:

 • broń palną w postaci pistoletów i rewolwerów,

 • broń myśliwską.

 

Organ wydający pozwolenie może jednocześnie ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia (przemieszczania w jakikolwiek sposób), dodając odpowiednie adnotację do legitymacji posiadacza broni.


W pozwoleniu określa się:

 • cel, w jakim zostało wydane,

 • rodzaj broni,

 • liczbę egzemplarzy broni.


Opłata za wydanie pozwolenia osobie fizycznej  wynosi 242 zł. Opłatę, w przypadku otrzymania wezwania, należy wnieść na  konto odpowiedniego urzędu gminy. Zasady i koszt wydawania pozwoleń podmiotom gospodarczym (na okaziciela) przedstawiamy w odrębnym artykule.

 

Wraz z pozwoleniem komendant wojewódzki wydaje zaświadczenie uprawniające do nabycia, w terminie trzech miesięcy od daty wydania zaświadczenia, określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz określonej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją. Jeżeli broń nie zostanie zakupiona w wymaganym terminie, można ubiegać się o wydanie kolejnego zaświadczenia. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.


COFNIĘCIE POZWOLENIA


Właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której pozwolenie takie wydano:

 • nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, wykluczających lub ograniczających jej noszenie,

 • wykazuje zaburzenia psychiczne lub psychologiczne, jest uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych,

 • naruszyła obowiązek zawiadomienia policji o utracie broni,

 • znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka, nosi broń przy sobie.


Właściwy organ policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:

 • obowiązku rejestracji broni,

 • obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego,

 • obowiązku zawiadomienia właściwego organu policji o zmianie miejsca zamieszkania,

 • zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

 • wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę,

 • zasady, o której mowa w art. 45 ustawy o broni i amunicji (broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach),

 • zakazu użyczania broni osobie nieuprawnionej*.

* broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

 

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni lub zlecić pozbawienie broni cech użytkowych. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu policji.

Wzory legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni określone zostały rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 225, poz. 2233).

 

WYMAGANIA I FORMALNOŚCI


Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • przed ukończeniem 21. roku życia*;

 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535, z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 113, poz. 731, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

* na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego,stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.


Osoba posiadająca pozwolenie na broń zobowiązana jest do przedkładania wymienionych wyżej zaświadczeń lekarskich co pięć lat.


O zmianie miejsca stałego pobytu należy w ciągu 14 dni pisemnie powiadomić komendę wojewódzką policji, właściwą dla nowego miejsca pobytu.


Osoba która ubiega się o wydanie pozwolenia na broń, musi także zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

 

Wymagane dokumenty

 

Osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna sporządzić podanie o wydanie pozwolenia na broń (przykładowy wzór) adresowane do komendanta wojewódzkiego policji, wskazując w nim:

 • cel, w jakim ma być wydane pozwolenie,

 • rodzaj broni, o jaką się ubiega,

 • liczbę egzemplarzy broni,

 • okoliczności, które zdaniem osoby ubiegającej się uzasadniają wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie egzemplarzy i w podanym celu

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • życiorys,

 • zaświadczenie z miejsca pracy,

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1  pkt 2-4 ustawy, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 53, poz. 549),

 • dwa zdjęcia formatu: 3x4 cm,

 • pozostałe dokumenty wymienione poniżej.


Pozostałe dokumenty uzasadniające potrzebę posiadania broni w określonym celu

 

W przypadku broni palnej do celów łowieckich:

 • zaświadczenie z Polskiego Związku Łowieckiego o zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią,

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.

 

W przypadku broni palnej do ochrony osobistej:

 • wskazanie w podaniu (wniosku) okoliczności faktycznych, popartych konkretnymi przykładami, świadczących o ponadprzeciętnym, stałym, realnym zagrożeniu życia lub zdrowia wnioskodawcy;
 • wskazanie jednostki policji lub prokuratury, do których zgłaszano zdarzenia dotyczące zagrożenia życia bądź zdrowia (data zgłoszenia, numer prowadzonych spraw — RSD, Ds., sposób ich zakończenia przez organy ścigania — wyrok, postanowienie — kopie dołączyć do podania jako załączniki);
 • określenie powodów niezgłoszenia organom ścigania zdarzeń zagrożenia życia lub zdrowia wskazanych w podaniu.


Subiektywne, niepoparte żadnymi przekonującymi dowodami, poczucie zagrożenia — w tym zdarzenia niezgłoszone organom ścigania — nie są uwzględniane jako dowód przemawiający za wydaniem pozwolenia.


W przypadku broni palnej do celów sportowych:

 • wszelkie dokumenty potwierdzające osiąganie wybitnych wyników w strzelectwie sportowym, w tym posiadanie patentu strzeleckiego, jak również przynależność do klubu lub stowarzyszenia sportowego, realizującego strzelectwo sportowe, częstotliwość udziału w treningach, zawodach krajowych, zagranicznych organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez strzeleckich przez Polski Związek lub Okręgowe Związki Strzelectwa Sportowego.

Sam fakt posiadania przez osobę ubiegającą się o pozwolenie na ten rodzaj broni licencji sportowej lub patentu strzeleckiego nie ma znaczenia dla merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Brak jest zapisu ustawowego, że organ policji obligatoryjnie musi wydać pozwolenie na posiadanie prywatnej (własnej) broni sportowej pomimo przedłożenia powyższych dokumentów.

 

Obowiązujące przepisy stwarzają wszystkim klubom i stowarzyszeniom strzeleckim możliwość posiadania broni na okaziciela, tzw. świadectwa broni. Zatem ich członkowie powinni korzystać z broni będącej na wyposażeniu klubów, sekcji strzeleckich. Na wnioskodawcy ciąży zatem obowiązek udowodnienia i udokumentowania potrzeby posiadania prywatnej broni sportowej (nie klubowej) w celu uprawiania strzelectwa sportowego.

W przypadku broni palnej do celów kolekcjonerskich:

 • uzasadnienie potrzeby posiadania broni do celów kolekcjonerskich (można dołączyć dokumenty «kopie dokumentów» potwierdzające np. przynależność do stowarzyszenia  — związku zrzeszającego  zbieraczy militariów itp.).

 

W przypadku broni palnej do celów pamiątkowych:

 

 • uzasadnienie potrzeby posiadania broni do celów pamiątkowych (można dołączyć dokumenty potwierdzające, że broń, o posiadanie której ubiega się wnioskodawca, stanowi np.  własność najbliższego członka rodziny, przyjaciela lub też zakończono postępowanie spadkowe, którego przedmiotem była broń, akt przyznania broni w formie nagrody lub wyróżnienia itp.).


Orzeczenia lekarskie i psychologiczne


Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydają lekarze i psychologowie, którzy obok spełnienia innych warunków uzyskali zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy i psychologów prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego policji. Orzeczenia są ważne przez dwa miesiące.

 

Badania lekarskie obejmują:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu układu ruchu, słuchu i równowagi oraz sprawności narządu ruchu,
 • badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólna ocenę stanu zdrowia:
  • badanie prze lekarz psychiatrę,
  • badanie przez lekarza okulistę,
  • konsultacje innych specjalistów, a także badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne, które lekarz uzna za niezbędne).

Orzeczenie psychologiczne wydaje psycholog posiadający zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego policji. Orzeczenie  jest ważne przez dwa miesiące.

 

Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie do 30 dni od otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem lekarza lub psychologa, którzy je wydali. Ponowne badanie przeprowadza lekarz jednostki badawczo rozwojowej lub psycholog wyznaczony przez wojewodę.

Koszty badań ponosi osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń.

Wzory zaświadczeń i orzeczeń lekarskich i psychologicznych opublikowane zostały jako załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U. nr 68, poz. 630).

 

Egzamin


Integralną częścią prowadzonego przez policję postępowania w sprawie wydania pozwolenia na broń jest egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń, a przeprowadza go komisja składająca się  z co najmniej trzech członków.

Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje instruktora wyszkolenia strzeleckiego, a w sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych — z udziałem członka komisji posiadającego kwalifikacje co najmniej instruktora strzelectwa sportowego.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni:

  • przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

  • przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią,

 • praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju:

  • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,

  • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

  • przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni.

 

Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na posiadanie kopii zabytkowej broni palnej ładowanej odprzodowo na nabój niescalony obowiązuje sprawdzian strzelecki z pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu.


Szczegółowe kryteria sprawdzianu strzeleckiego opublikowane zostały w załączniku Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. z 2003 r. nr 8, poz. 102).

 

Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, a warunkiem jego zaliczenia jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.


W przypadku niezaliczenia części teoretycznej zdający nie jest dopuszczany do egzaminu praktycznego. Gdy nie uda się zaliczyć praktyki, poprawka obejmuje tylko tę część egzaminu.

 

Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

 

Obowiązują następujące stawki odpłatności za egzamin w sprawie wydania pozwolenia na broń w celach:

 • ochrony osobistej — 500 zł,

 • sportowych — 800 zł,

 • kolekcjonerskich — 1000 zł,

 • pamiątkowych — 400 zł,

 • szkoleniowych — 1000 zł,

 • innych — 600 zł.

Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

 

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ


Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną może ubiegać się o wydanie europejskiej karty broni palnej (wzór podania). Kartę wydaje komendant wojewódzki policji na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.


W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń karta traci ważność i powinna zostać zwrócona organowi, który ją wydał.


W europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o: (wzór karty — patrz rozporządzenie ministra):

 • tożsamości osoby posiadającej broń palną, w tym:

  • nazwisko i imię,

  • datę i miejsce urodzenia,

  • adres miejsca stałego pobytu,

 • danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej (patrz rozporządzenie ministra),

 • okresie ważności europejskiej karty broni palnej,

 • celu lub warunkach pozwolenia,

 • utracie broni palnej,

 • państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określonej w europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia.

Karta może zawierać także informacje o:

 • przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej, jak również wpisy właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej,

 • warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej.

 

Opłata za wydanie europejskiej karty broni palnej wynosi 105 zł.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U. nr 68, poz. 630),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz.U. nr 19, poz. 240, ze zm.),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. nr 19, poz. 241, ze zm.),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz.U. nr 225, poz. 2233),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. nr 18, poz. 234, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).